Traductor subțire în jos


traductor subțire în jos

In practica industrială sunt acceptate două interpretări asupra noţiunii de traductor: una în care traductorul este echivalentul senzorului detectorului, elementului primar sau sensibilcealaltă în care traductorul este echivalentul ansamblului senzor-adaptor. Prima interpretare se utilizează mai ales în cazurile în care senzorul şi adaptorul sunt situate la mare distanţă între ele.

traductor subțire în jos

Când senzorul şi adaptorul sunt elemente din componenţa unui singur aparat, se utilizează de obicei cea de-a doua interpretare. Apariţia aşa numitelor traductoare inteligente, care încorporează alături de senzor şi circuite electronice cu microprocesor pentru conversia, prelucrarea şi transmisia numerică a datelor, a contribuit la extinderea celei dea doua interpretări a conceptului de traductor Clasificare, caracteristici generale, cerinţe Traductoarele pot fi clasificate după mai multe criterii.

Produse similare

După tipul mărimii traductor subțire în jos intrare, traductoarele pot pierde calendarul de greutate de presiune, debit, temperatură, nivel, forţă, viteză, densitate, concentraţie etc.

După natura fenomenului care stă la baza funcţionării lor, traductoarele pot fi electronice, pneumatice, mecanice, hidraulice, cu radiaţii etc.

traductor subțire în jos

Din punct de vedere energetic, traductoarele sunt generatoare sau parametrice. Energia semnalului de ieşire al traductoarelor generatoare este preluată în totalitate din energia mediului măsurat cazul termocuplului pentru măsurarea temperaturii, plutitorului pentru măsurarea nivelului, tubului manometric pentru măsurarea presiunii, tahoge-neratorului sincron sau de curent continuu pentru măsurarea vitezei de rotaţie, diafragmei pentru măsurarea debitului etc.

  • Dimensiunea Pachetului: 39cm x 22cm x 9cm
  • Sistemul electrodinamic[ modificare modificare sursă ] Secțiune printr-un difuzor electrodinamic: Se pot vedea bobina, membrana, suspensia sau fluture și cadrul metalic al difuzorului În acest sistem găsim două tipuri constructive : cu magnet permanent și cu electromagnet sau cu excitație necesită un montaj care să asigure o tensiune de c.
  • NORMA (A) 18/06/ - Portal Legislativ
  • Макс улыбнулся.

Deoarece valoarea semnalului de ieşire al unui traductor constituie o măsură a valorii mărimii măsurate, traductorul este un element de tip proporţional niciodată de tip integral sau derivativavând caracteristica statică, de preferinţă, cât mai liniară.

Intervalul în care se realizează operaţia de transformare traducerecuprins între o limită minimă x şi o limită maximă x M de variaţie a mărimii măsurate x traductor subțire în jos domeniul de măsurare al traductorului. Pentru aprecierea performanţelor unu traductor se utilizează o serie de caracteristici tehnice, majoritatea acestora fiind însă valabile şi pentru celelalte elemente din componenţa unui sistem de măsurare sau chiar pentru întregul sistem de măsurare.

Pragul de insensibilitate rezoluţia reprezintă cea mai mică variaţie a mărimii de intrare care produce o variaţie sesizabilă asupra mărimii de ieşire; 2. Sensibilitatea într-un punct al domeniului de măsurare reprezintă panta tangentei duse la caracteristica statică în punctul respectiv, adică raportul dintre variaţia mărimii de ieşire şi cea a mărimii de intrare. Liniaritatea exprimă proprietatea traductorului de-a avea o caracteristică statică cu forma cât mai liniară.

Meniu de navigare

La un traductor cu caracteristica statică perefect liniară, sensibilitatea are aceeaşi valoare în toate punctele domeniului de măsurare. Unidirecţionalitatea este proprietatea traductorului de a nu modifica valoarea mărimii măsurate, în urma conectării acestuia la mediul de măsurat.

Referit de Cuprinsul Actului 1. Domeniu de aplicare1.

Reproductibilitatea repetabilitatea este proprietatea de a se obţine rezultate cât mai apropiate în cazul repetării, în condiţii identice, a operaţiei de măsurare; 6.

Fidelitatea este proprietatea de a se obţine rezultate cât mai puţin influenţate de acţiunea factorilor perturbatori interni şi externi.

Transport 1. Putem livra comenzi în termen de zile lucrătoare după ce plata a fost procesată.

Utilizarea unui raport semnal util-zgomot cu valoarea cât mai mare duce la creşterea fidelităţii. Trecerea de la semnalul util unificat ma la actualul semnal unificat ma constituie un exemplu semnificativ în acest sens.

Endoscop Ultrasunet video subtire EG-3270UK

Timpul de răspuns durata regimului tranzitoriu reprezintă timpul de stabilizare a mărimii de ieşire la o variaţie bruscă, sub formă de treaptă, a mărimii de intrare. Precizia exprimă gradul de exactitate al operaţiei de măsurare.

traductor subțire în jos

De remarcat faptul că precizia unui aparat depinde de toate celelalte caracteristici menţionate mai sus. Fiabilitatea reprezintă proprietatea traductorului de a-şi îndeplini funcţia, în limita unor performanţe impuse şi în condiţii de exploatare date, într-un interval de timp cât mai traductor subțire în jos.

  1. Один из кирпичеголовых схватил ее, как только она закричала.
  2. TRADUCTOARE SI ADAPTOARE, - PDF Free Download
  3. Но звук, который в ту же секунду услыхала Николь, заставил ее замереть - Ричард, - закричала она, - выключи свет.
  4. Я не знала, что ты понимаешь цветовую речь, Мария, - сказала Николь с явным одобрением в голосе.

Simplitatea în construcţie, funcţionare şi exploatare. Robusteţea la şocuri şi vibraţii mecanice. Mentenanţa întreţinerea.

traductor subțire în jos

Preţul de cost. Precizia unui traductor în regim staţionar se poate determina prin compararea caracteristicii statice reale cu caracteristica ideală exactă.

Deși acest nivel de detaliu este esențial pentru cineva care proiectează un traductor cu efect-Hall, nu este necesar ca cineva să încerce să proiecteze cu un dispozitiv deja existent și caracterizat în mod corespunzător. Pentru marea majoritate a aplicațiilor, următoarele caracteristici descriu un comportament al traductorului cu efect-Hall într-o măsură care să permită proiectarea acestuia într-un sistem mai mare. Sensibilitate Coeficient de temperatură tempco al sensibilității Offset ohmic Coeficient de temperatură al offset-ului ohmic Liniaritate Rezistența la intrare și ieșire Coeficientul de temperatură al rezistenței Zgomotul electric de ieșire Sensibilitate Sensibilitatea sau câștigul transductorului a fost punctul central al unei părți din ultimul capitol, în care am analizat fizica dispozitivului. Din punctul de vedere al proiectantului, mai sensibil este de obicei un lucru bun, deoarece crește cantitatea de semnal disponibil pentru a lucra cu el.

Atunci când traductorul se găseşte conectat la un adaptor, interesează în mod special precizia ansamblului traductor-adaptor, dependentă atât de precizia traductorului, cât şi de cea a adaptorului. Rolul adaptorului nu se reduce la generarea semnalului unificat ma, acestuia revenindu-i şi rolul de a compensa neliniaritatea traductorului, astfel traductor subțire în jos caracteristica statică a ansamblului traductor-adaptor să fie cât mai liniară.

traductor subțire în jos

In plus, adaptorul are rolul decisiv în stabilirea domeniului de măsurare, care însă nu trebuie să depăşească domeniul admisibil de funcţionare al traductorului. Din relaţia ea Cp xm xmse constată că pentru un aparat cu o clasă de precizie dată, eroarea absolută este cu atât mai redusă cu cât domeniul de măsurare este mai mic.

In plus, pentru ca eroarea relativă să fie mică se recomandă ca valorile mărimii măsurate să se găsească în ultima treime a domeniului de măsurare.

TRADUCTOARE SI ADAPTOARE,

Erorile de măsurare pot si sistematice, întâmplătoare sau grosolane. Erorile sistematice sunt cauzate de legi bine determinate şi, în general, uşor de evidenţiat. Erorile întâmplătoare aleatoare sunt determinate de cauze care nu pot fi identificate.